Sozialpsychiatrische Beratungsstellen

Name und KurzbeschreibungAnschrift
Telefon, Fax, E-Mail
Internetseite
Ansprechpartner/In
Kontakt- und B.stelle : KommRum e.V.Kontakt- und B.stelle : KommRum e.V., Straßmannstr. 17, 10249 BerlinT: 80 40 66 60
E: kbs-fhainkreuzberg@kommrum.de
www.kommrum.de
Gesundheitsamt-Sozialpsychiatrischer Dienst KreuzbergGesundheitsamt-Sozialpsychiatrischer Dienst Kreuzberg, Urbanstr.24,
10967 Berlin
T: 90 29 88 400
F: 90 29 88 402
E: gesundheitshilfe@ba-fk.berlin.de
UnionhilfswerkRichard-Sorge-Str. 21A, 10249 BerlinT: 422 656
F: 422 657 00
E: dialog@unionhilfswerk.de
www.unionhilfswerk.de
UnionhilfswerkZweigstelle : Möllendorffstr. 48, 10367 Berlin
Sozialpsychiatrischer Dienst F-K : UnionhilfswerkSozialpsychiatrischer Dienst F-K : Unionhilfswerk
Waldemarstr. 33A, 10999 Berlin
T: 61 60 99 20
F: 61 60 99 21
Psychosoziale K.- und B.stelle F-K : ajb gmbhPsychosoziale K.- und B.stelle F-K : ajb gmbh,
Hobrechtstr. 55, 12047 Berlin
T: 69 59 70 - 0
F: 69 59 70 - 70
E: info@ajb-berlin.de
www.ajb-berlin.de
Berufliche Rehabilitation : ajb gmbhBerufliche Rehabilitation : ajb gmbh,
Hasenheide 54, 10967 Berlin
T: 690 32 6-0 /-22
F: 690 32 690
E: info-reha@ajb-berlin.de
Team „transit“ : ajb gmbhTeam „transit“ : ajb gmbh, Grimmstr. 16, 10967 BerlinT: 284 76 647
F: 690 32 690
E: kbs@ajb-berlin.de

Kommentieren