Hilfe gegen Gewalt

Name und KurzbeschreibungAnschriftTelefon, Fax, E-MailWebsiteAnsprechpartner/In
Notfallkarte bei Gewalt gegen FrauenBezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg
Gleichstellungsbeauftragte
Yorckstraße 4 - 11, 10999 Berlin
Telefon: 90 298-41 11/41 09
Fax: 90 298 - 4177
E-Mail: petra.koch-knoebel@ba-fk.berlin.de
www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/beauftragte/gleichstellungGleichstellungsbeauftragte Petra Koch-Knöbel
Gewalt gegen Männer in der Jugend Tauwetter e.V.Tauwetter e.V.
Mehringhof
Gbeisenaustraße 2a, 10961 Berlin
Telefon: 693 80 07
E-Mail: mail@tauwetter.de
https://www.tauwetter.de
Register zur Erfassung von GewalttatenMailbox: 0157 77 36 99 42
E-Mail: fk@register-berlin.de oder kontakt@register-friedrichshain.de
www.register-friedrichshain.de
www.berliner-register.de
Anti-Gewalt-Projekt
Informationen und Seminare
Anti-Gewalt-Projekt
LKA Berlin Präv.2
Tempelhofer Damm 12
12101 Berlin
Telefon: 46 44 - 97 92 19
Fax: 46 44 - 97 92 99
E-Mail: anti-gewalt-projekt@pölizei.berlin.de
www.polizei.berlin.de
Entschädigung für Opfer von Gewalttaten:
Opferentschädigungsgesetz (OEG)
LaGeSo / Versorgungsamt
Sächsische Straße 28,
10707 Berlin
Telefon: 90 229 62 30 / 62 10
Fax: 90 229 6098
E-Mail: oeg-beratung@lageso.berlin.de
www.lageso.de

Kommentieren